I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jarnicach

W niedzielę, 5 września 2021 r. w Wiejskim Klubie Kultury w Jarnicach odbył się I TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH zorganizowany przez Gminę Liw. W turnieju udział wzięło osiem KGW z miejscowości: Borzychy, Jarnice, Jartypory, Liw, Starawieś, Tończa, Zając, Zawady. Uczestnicy Turnieju zmierzyli się z konkurencjami sprawnościowymi i zręcznościowymi: obieranie jabłka, rozpoznawanie przypraw, tarkowanie marchewki, bieg ze szklanką wody, bicie piany, przyszywanie guzików, hula hop, składanie serwetki. Na konkursie kulinarnym oceniana była potrawa z ziemniaka i ciasto z owocami sezonowymi. Zwyciężyło KGW w Jartyporach.

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” reprezentowała Dyrektor Biura Mariola Kiełek, która zasiadała w Jury konkursowym. Na zakończenie I Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Kierownik GOPS-u Pani Monika Dejneka przekazała głos Dyrektor Biura LGD „Bądźmy Razem” Marioli Kiełek, aby przybliżyła uczestnikom możliwość pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Mariola Kiełek szczegółowo omówiła zasady funkcjonowania i ubiegania się o środki z Unii Europejskiej z poddziałania 19.2 i zaprosiła wszystkich zainteresowanych do biura LGD „Bądźmy Razem” na doradztwo i konsultacje.

Więcej 👇