INFORMACJA – zmiany formularzy 19.2 – Premia

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do nowych formularzy umów (wersja 5z) przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy zostały zawarte w nowym formularzu umowy. Zaktualizowano również wzór formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- do wersji 4z i wcześniejszych.

Ponadto ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, zmianie uległy również załączniki do umowy tj. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej, Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Nowe formularze w/w dokumentów zostały opublikowane na stronie internetowej ARiMR

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 

oraz  http://mazowieckie.ksow.pl/

Wzór aneksu do Umowy do wzoru formularza 4 z Aneks_19.2

Wzory umów formularza 5z i załączniki:

Umowa_19_2_P_5z_20201221

Umowa_19_2_P_5z_

Zal_1_BP_20201221

Umowa_19_2_P_5z_

Zal_2_WykazDzialek_20201221

Umowa_19_2_P_5z_

Zal_3_IMBP_IPRO_20201221

Umowa_19_2_P_5z_

Zal_4_OswOwyrZgody

Umowa_19_2_P_5z_

Zal_5 OswMalz

Umowa_19_2_P_5z_

Zal_6_RODO