Informacja z zebrania Rady dot. oceny wniosków

Informacja

 

        Stowarzyszenie  – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że w dniu

05 kwietnia 2013 r. odbyło się zebranie Rady dot. oceny wniosków z działań:

– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;

– „Małe projekty”

Rada dokonała oceny wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz dokonała oceny operacji wg lokalnych kryteriów.

W załączeniu uchwały wniosków wybranych, niewybranych i niezgodnych z LSR.

 

                                        Prezes LGD „Bądźmy Razem”

                                    Ryszard Gajewski

Uchwała – wnioski niezgodne Małe Projekty

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007Created by Readiris, Copyright IRIS 2007

Uchwała – wnioski niewybrane Małe Projekty

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007

Uchwała – wnioski wybrane Małe Projekty

Created by Readiris, Copyright IRIS 2007Created by Readiris, Copyright IRIS 2007Created by Readiris, Copyright IRIS 2007Created by Readiris, Copyright IRIS 2007