Informacja z zebrania Rady z dn. 19.06.2013

Informacja z zebrania Rady z dn. 19.06.2013 r. dot. podjęcia stosownych uchwał na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odnośnie uzupełnień dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie LSR PROW 2007-2013 złożonej w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 30 kwietnia 2013 r.

uchwała + tabela wniosków wybranych

uchwała + tabela wniosków niewybranych