Kolejny etap projektu międzynarodowego „Kuchnia Nas Łączy”

We wtorek, 29 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyło się szkolenie dla uczestników projektu „Kuchnia nas łączy”. Prowadzący Maciej Szymanowski zaznajomił uczestników z zagadnieniami z zakresu certyfikacji produktów lokalnych, wymogów sanitarnych produkcji – system HACCP, etykietowania produktów oraz promocji i wykorzystania lokalnego potencjału kulinarnego do tworzenia produktów lokalnych.

Szkolenie zorganizowano w ramach projektu współpracy pt. „Kuchnia nas łączy”, realizowanego wraz ze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” oraz VVG Nemunas