Koniec naborów

31 października br. zakończyły się nabory w LGD na 4 działania:

  1. Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych
  2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej
  3. Zachowanie gospodarcze wykorzystanie zasobów i tradycji kulturowych
  4. Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem

Teraz zacznie się praca nad oceną i wyborem najlepszych wniosków