Konieczności uzyskania innych decyzji, pozwoleń, zezwoleń

W związku z wątpliwościami Beneficjentów i pytaniami w zakresie konieczności uzyskania innych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy prawa, w tym zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w załączeniu przesyłam interpretację ARiMR z dnia 30.05.2017 r.,

inne decyzje, pozwolenia, zezwolenia (PDF),