„LEADER – łączy nas rozwój Mazowsza”, czyli kilka słów o projektach zrealizowanych z naszych środków

Zachęcamy do obejrzenia drugiego odcinka LEADER – ŁĄCZY NAS ROZWÓJ MAZOWSZA, w którym zaprezentowano kilka projektów zrealizowanych dzięki dofinansowaniu z naszych środków :)

Projekty pokazane w materiale to:
„Kulturowy Spichlerz” zrealizowany przez Stowarzyszenie Ogólniak na Rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
„Promocja szlaku kajakowego poprzez wydanie publikacji książkowej pt. „Kajakiem w Dolinie Liwca” wraz z wirtualnym przewodnikiem” zrealizowany przez Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej
„Renowacja zabytkowego muru ogrodzeniowego wraz ze Stacjami Drogi Krzyżowej przed kościołem poreformackim w Węgrowie” zrealizowany przez Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy
„Budowa kompleksu rekreacyjnego przy parafii św. Ojca Pio w Węgrowie” zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Ojca Pio w Węgrowie
„Rozbudowa systemu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej gminy Stoczek poprzez zagospodarowanie terenów publicznych przy ulicy Wiejskiej” zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stoczku
„Rozbudowa infrastruktury publicznej w miejscowości Stoczek poprzez remont placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami towarzyszącymi” zrealizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

W urywkach można dostrzec też inne obiekty z naszego regionu, m.in. Dom Pielgrzyma w Rozbitym Kamieniu (z naszych środków stworzono tam Izbę Pamięci i Kultury), Regionalny Dom Kultury w Rozbitym Kamieniu (wyremontowany dzięki dofinansowaniu z LGD) czy też Zamek w Liwie.

Materiał został przygotowany przez WIEŚci z Mazowsza