Lokalny Bohater

Drodzy  mieszkańcy  :)

Chcielibyśmy rozpowszechniać na portalu WBR24 inicjatywy podejmowane w odpowiedzi na pandemię COVID-19 😷😷😷

Chodzi nam o działania oddolne, które mogą stać się inspirujące dla innych osób, stowarzyszeń, wolontariuszy, itp. (by nie tylko informować o działaniach instytucji publicznych, ale przede wszystkich pokazywać lokalnych Bohaterów 🙋‍♀️🙋‍♂️ ).

Może podejmujecie jakieś działania albo wiecie, że dzieje się coś dobrego/ciekawego na terenie powiatu węgrowskiego i gminy Bielany z powiatu sokołowskiego, realizowanego przez Waszych sąsiadów, znajomych, towarzyszenia, itp. – chętnie to opublikujemy, oznaczając oczywiście inicjatorów podejmowanych działań 😊

Wszelkie informacje i zdjęcia można przesłać na adres
📧redakcjalgdbadzmyrazem@gmail.com

Przynajmniej tak podziękujmy naszym lokalnym Bohaterom za podejmowe inicjatywy i pro- społeczną postawę 🎖😊

Materiały będzie na bieżąco uzupełniać po zweryfikowaniu.

‼️Informuję, że biorąc udział w inicjatywie wyrażasz zgodę na udostępnienie danych osobowych, zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z ustawą RODO.
Informacje są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.