„Małe projekty”

Dokumenty obowiązujące od dnia 31.01.2013 r.

wniosek MP edytowalny

Uwaga! W związku z niezależnymi od nas pojawiającymi się problemami z otwarciem niektórych plików pdf w oknie przeglądarki internetowej lub Adobe Reader prosimy o wcześniejsze pobranie ich i zapisanie na dysku komputera.
Przykład: po najechaniu kursorem myszki na nazwę pliku i naciśnięciu prawego przycisku myszki należy wybrać „Zapisz element docelowy jako …”.


instrukcja wypełniania wniosku MP

Zmiany przepisów

Oświadczenie wnioskodawcy

Zgoda Beneficjenta na przetwarzanie danych osobowych