„Metoda na młodego lidera” – katalog projektu Młodzi Lokalni Liderzy (MLL)

„Metoda na młodego lidera” to pierwsza publikacja wydana w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Młodzi Lokalni Liderzy” (Young Local Leaders) realizowanego przez lokalne grupy działania „Bądźmy Razem” i „Tygiel Doliny Bugu” z Polski oraz „Nemunas” z Litwy.
Publikacja została dofinansowana ze środków Unii Eurpejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Można ją pobrać tu: http://www.tygieldolinybugu.pl/art,1359,poradnik-metoda-na-mlodego-lidera-jak-wykreowac-mlodych-lokalnych-liderow-do-pracy-w-spolecznosciach-z-wykorzystaniem-metody-organizowania-spolecznosci-lokalnej?fbclid=IwAR3hCC26XBaOwyu3jfvx8UmTcdDyoWsCcdFhzQWm73UPC0k7lHBxWGLOw7k