Nabór do projektu Młodzi Lokalni Liderzy (MLL)

Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA:

– lubi aktywny tryb życia,
– jest przyjaźnie nastawiona do otoczenia,
– lubi pracę zespołową,
– angażuje się na 120% w to, co robi,
 

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Lokalną Grupą Działania – Tygiel Doliny Bugu” oraz Lokalną Grupą Działania „Nemunas” z Litwy międzynarodowy projekt współpracy „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”, złożony z trzech etapów:

 1. Pierwszy etap projektu odbędzie się w terminie 04 – 13 lipca 2018 r. na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w miejscowości Nowe Litewniki w gminie Sarnaki, gdzie młodzież zostanie zakwaterowana w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks – Perła Serpelic”, Serpelice 128, 08-221 Sarnaki.
 2. Drugi etap projektu odbędzie się w terminie 27 lipca – 05 sierpnia 2018 r. – realizacja projektu na Litwie na terenie LGD „Nemunas” w miejscowości Smalininkai, gdzie młodzież zostanie zakwaterowana w akademiku szkolnym w miejscowości Smalininkai.
 3. Trzeci etap projektu odbędzie się w 2019 r. w terminie 17 – 26 lipca 2019 r. na terenie LGD „Bądźmy Razem” w miejscowości Miedzna; młodzież zostanie zakwaterowana
  w internacie ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy 10.

Każdy z etapów poprzedzi obowiązkowe spotkanie przygotowawcze dla uczestników projektu.

Podczas każdego etapu projektu uczestnicy będą realizować zajęcia w formie warsztatów, gier i zabaw, dzięki którym poznają metodę Organizowania Społeczności Lokalnej (nowatorską metodę pracy środowiskowej), którą będą mogli wykorzystać w swoim środowisku zamieszkania do aktywizacji mieszkańców.

W  ramach pierwszego etapu projektu na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” powstaną meble z europalet oraz nasadzenia roślin w formie czterech ogrodów (wiosna, lato, jesień, zima). Miejscem realizacji projektu będą Nowe Litewniki w Gminie Sarnaki przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

Działania zaplanowane w ramach projektu współpracy po stronie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:

 • organizacja warsztatów „Coś z niczego – recyklingowa pracownia” – 12 h;
 • organizacja warsztatów „Naturomania – Festiwal ogrodowych inspiracji” – 12 h;
 • organizacja warsztatów „Szkoła Lokalnego Lidera” – 28 h;
 • organizacja warsztatów „Lider Lokalny w Działaniu” – 12 h;
 • organizacja warsztatów „Poznajemy się lepiej” – 12 h.

W ramach drugiego etapu projektu na terenie LGD „NEMUNAS” na Litwie uczestnicy uporządkują przestrzeń publiczną: zbudują altanę, kominek oraz wykonają nasadzenia roślin. Miejscem realizacji projektu będzie miasteczko Smalininkai na Litwie.

W ramach trzeciego etapu projektu w 2019 r. na terenie Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” powstanie plac rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Projekt zostanie zrealizowany przy Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Miedzna.

Na uczestników dodatkowo czekają różne ciekawe zajęcia sportowe i kulturalne (zawody sportowe, gry, programy kulturalne, zwyczaje itd.). Ponadto będą organizowane wycieczki, spływy kajakowe, gra w paintball, wyjazdy na basen i do kina, dyskoteki i inne zajęcia rekreacyjne.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z obszaru działania LGD „Bądźmy Razem” w wieku od 16 do 23 roku życia. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
W ramach projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie. Wszyscy uczestnicy muszą dojechać we własnym zakresie na miejsce projektu oraz we własnym zakresie muszą zostać odebrani z miejsca projektu po jego zakończeniu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej na adres lgdbadzmyrazem@gmail.com do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 15:00.

W pierwszym etapie projektu może wziąć udział 10 osób z terenu LGD „Bądźmy Razem”. Wskazane jest, aby wybrane osoby uczestniczyły we wszystkich trzech etapach projektu (tj. by wybrane 10 osób uczestniczyło w każdym z trzech etapów projektu).

Wybór uczestników w ramach pierwszego etapu projektu dokonany będzie na podstawie poniższych zasad rekrutacji:

 1. Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikuje się po jednej osobie z najwyższą liczbą punktów z każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”.
 2. W przypadku braku zainteresowania udziałem w projekcie osób z danej gminy, do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z gmin, z których zgłosiła się większa liczba osób.
 3. Osoby muszą działać aktywnie na rzecz społeczności lokalnej – konieczne jest opisanie działań w karcie zgłoszeniowej bądź przedstawienie dokumentów potwierdzających zaistniały fakt:
 4. brak udziału w inicjatywach społecznych – 0 pkt,
 5. udział w 1 inicjatywie społecznej – 5 pkt,
 6. udział w 2 do 4 inicjatyw – 10 pkt,
 7. udział w 5 i więcej inicjatywach – 15 pkt.
 8. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała liczba punktów.
 9. W sytuacji takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować data dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych do biura LGD (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD).

Wybór uczestników w ramach dalszych etapów projektu (tj. w ramach drugiego
i trzeciego etapu projektu):  w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które wzięły udział w poprzednim etapie danego projektu (tj. w pierwszym bądź drugim etapie).

Dokumenty zgłoszeniowe:

Karta kwalifikacyjna uczestnika TYGIEL

Pisemna zgoda rodziców TYGIEL (osoba niepełnoletnia)

Karta kwalifikacyjna uczestnika LITWA

Pisemna zgoda rodziców LITWA (osoba niepełnoletnia)