loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA dla Beneficjentów

Beneficjencie, jeśli złożyłeś wniosek o płatność, pamiętaj o obowiązku poinformowania, skąd i od kogo otrzymałeś środki oraz w jakiej wysokości. Pamiętaj również aby umieścić wszystkie wymagane logotypy w informacji, tzn. na tablicy, w artykułach czy w prezentacji.  Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w „Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  O obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW możesz również przeczytać w Umowie, którą podpisałeś z Urzędem Marszałkowskim.

  Czytaj dalej

Tezaurus nadliwiecki

28 listopada w siedzibie łochowskiego MiGOK odbyła się prezentacja „Tezaurusa nadliwieckiego” zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie – Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” oraz miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Czytaj dalej

Seminarium „Bioróżnorodność nad Liwcem”

Fotorelacja https://www.facebook.com/LokalnaGrupaDzialaniaBadzmyRazem/posts/2326319194140163?__tn__=K-R

27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie odbyło się seminarium  podsumowujące projekt „Bioróżnorodność nad Liwcem”, które obejmowało zagadnienia merytoryczne: „Co to jest bioróżnorodność?” „Szanse dla Doliny Liwca płynące z zachowania różnorodności biologicznej”, „Różnorodność biologiczna na talerzu i w medycynie”, „Rola pszczół”. Podczas niego nastąpiło też uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym ogłoszonym w ramach projektu oraz miała miejsce prezentacja wydawnictwa poprojektowego. Czytaj dalej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress