loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejny projekt zrealizowany z poddziałania 19.2

We wrześniu bieżącego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na realizację przygotowanego przez siebie projektu pn.: Szkolenie strażaków OSP i potencjalnej młodej kadry w zakresie technik linowych, którego głównym celem jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację szkoleń w zakresie technik linowych dla członków OSP oraz młodzieży z terenu gminy Stoczek.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte PROW na lata 2014-2020.
Środki na działania projektowe OSP pozyskało w ramach konkursu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania” Bądźmy Razem”.

Więcej https://www.facebook.com/OSPStoczek/posts/3579488078811852

„KOMUNIKAT dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).
Czytaj dalej

Prezentacja z realizacji projektów

Przedstawiamy Państwu  dwie prezentacje zrealizowane przez Fundację PIĘKNO NASZEJ POLSKI, która w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 otrzymała dotację dotację z Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z przedsięwzięcia Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

PREZENTACJE

Projekt – Aplikacja Mobilna Skarby Powiatu Węgrowskiego

skarby.powiatu.wegrowskiego.przewodnikvr.pl/spacer.html

Projekt – Interaktywna Mapa Turystyczna „Bądźmy Razem”

badzmy.razem.przewodnikvr.pl

Ankieta ewaluacyjna

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” prowadzi badania ewaluacyjne dotyczące realizacji LSR.Prosimy wszystkich mieszkańców obszaru tj. gmin z powiatu węgrowskiego: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów oraz z powiatu sokołowskiego gminę Bielany. Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły materiał dla zespołu ewaluacyjnego.

Link do ankiety  https://docs.google.com/forms/d/1VEIqnjcww1-J-a189dfUG7E1e8bzWMxmDvr7_S7EiFo/edit?edit_requested=true&gxids=7757

„Sybiracy” – podsumowanie projektu

Dnia 25 września 2020 r. o godz. 9:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Rozbitym Kamieniu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn: „Historia Sybiraków z terenu LGD Popularyzacją Obszaru „Bądźmy Razem”, którego wnioskodawcą jest Piotr Woźniak.
W ramach projektu powstała książka pt. „Sybiracy”. Projekt został zrealizowały za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” reprezentowała Mariola Kiełek (Dyrektor Biura).

Czytaj dalej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress