loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ankieta – Wspomagany komputerowo wywiad internetowy

Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” prowadzi badanie ewaluacyjne związane ze zbliżającym się zakończeniem wdrażania LSR. Badanie ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców obszaru na temat uwarunkowań wpływających na realizację LSR i osiągnięte rezultaty oraz identyfikację barier w jej wdrażaniu.
Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje i oceny zostaną przedstawione w zbiorczym opracowaniu bez możliwości identyfikacji danych osobowych respondentów.
Uprzejmie prosimy o poświęcenie kilkunastu minut i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się pod pytaniami.

Zarząd Stowarzyszenia
LGD „Bądźmy Razem”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeutyXrYhxVPEU6_VLkweX9lV08bK0nvlTT_ll9wjOQPCfpPQ/viewform

Zaproszenie na WZC 23.06.2021 r.

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” informuje że dnia 23 czerwca 2021 r. (środa)   odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godzinie 16:00, (II termin 16:30) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10. (duża hala).
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

Nowy wzór formularzy do umowy o przyznaniu pomocy – 19.2 i aneksu „COVID”

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który został wprowadzony z dniem 21 maja 2021 r. Czytaj dalej

Informacja dla Wnioskodawców

Informacja dla Wnioskodawców
Nastąpiła zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.
W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) – nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress