loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przygotowanie publikacji książkowej nt. potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego – projekt ZYDEL

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej” realizuje projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” o akronimie ZYDEL. W ramach projektu planujemy wydać 2000 egzemplarzy publikacji książkowej, w której będą opisane potrawy regionalne i rękodzieło artystyczne. Publikacja będzie przeznaczona do nieodpłatnej dystrybucji, ponadto jej wersja elektroniczna trafi na stronę internetową.

Celem wydania publikacji będzie promocja wytwórców produktów lokalnych i rękodzieła artystycznego z obszaru dwóch partnerskich LGD tj. „Bądźmy Razem” i „Równiny Wołomińskiej” realizujących projekt „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z tym zapraszamy osoby, firmy, organizacje, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych producentów żywności, którzy działają w powiecie węgrowskim i gminie Bielany (pow. sokołowski) do przesłania informacji nt. Państwa działalności w zakresie produktów lokalnych, potraw regionalnych lub rękodzieła artystycznego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza:

  1. Bardzo prosimy o wpisanie informacji i zaznaczenie odpowiednich pól w wyznaczonych miejscach tabeli. Pozyskane w ten sposób dane zostaną zamieszczone w publikacji nieodpłatnie.
  2. Wypełnioną tabelę prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com jako dokument z rozszerzeniem .doc lub .docx do dnia 30 września 2021r.
  3. Ponadto prosimy o przesłanie 3-5 zdjęć, z których jedno ma przedstawiać osobę lub grupę osób (w przypadku firmy, organizacji, stowarzyszenia, KGW), pozostałe fotografie mają pokazywać oferowane produkty lokalne, potrawy regionalne, rękodzieło artystyczne. Zdjęcia przesyłamy na adres e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com jako załączniki o rozszerzeniu .jpg lub .jpeg. Obrazy muszą być wysokiej rozdzielczości – najlepiej 300 DPI.
  4. Prosimy o zapoznanie się i podpisanie się pod oświadczeniem RODO. Oryginał należy dostarczyć do Biura LGD „Bądźmy Razem” w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, III p.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy publikacji promującej nasze potrawy regionalne i rękodzieło artystyczne, które znajduje się na terenie naszej małej ojczyzny. Zachęcamy również do rozpowszechnienia informacji o możliwości rozreklamowania umiejętności naszych mieszkańców.

Dokumenty do pobrania:

Warsztaty ceramiczno-garncarskie w ramach projektu ZYDEL

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu współpracy pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” o akronimie ZYDEL. Projekt jest realizowany we współpracy z Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”.

W sobotę, 28 sierpnia odbyły się pierwsze warsztaty rękodzieła artystycznego organizowane w ramach projektu. Zajęcia ceramiczno-garncarskie poprowadził doświadczony ceramik Roman Kuzelyak, kustosz Muzeum Gwizdka w Gwizdałach. Uczestnicy pod okiem prowadzącego przygotowali wazony według własnej interpretacji oraz figurki „Twardowski na kogucie”, których wzór został opracowany przez ceramika. Wspomniana figurka ma charakteryzować Węgrów i powiat węgrowski – Twardowski ubrany jest w płaszcz, na jednej nodze ma but, a na drugiej kapeć, na głowie zaś ma kapelusz ze słomy, ale z piórkiem. Uczestnicy warsztatów mieli także możliwość zwiedzenia Muzeum Gwizdka, które jest dziełem Pana Romana Kuzelyaka i jego wielką pasją.

Dziękujemy wszystkim za obecność!
Wkrótce kolejne warsztaty – z twórczości plastycznej, z rzemiosła drewnianego oraz z kowalstwa artystycznego.

Czytaj dalej

Ekipa Wieści z Mazowsza w LGD – promocja projektów

W dniu 25 sierpnia 2021 r.  gościliśmy u nas ekipę nagraniową, która na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przygotowuje materiały filmowe ukazujące najciekawsze projekty zrealizowane w ramach działania LEADER.
W nagraniu wzięła udział Prezes Jadwiga Snopkiewicz oraz kilku naszych beneficjentów, którzy dzięki dofinansowaniu z naszych środków PROW 2014-2020 zrealizowali projekty w zakresie odnowy i rozwoju wsi i miast, zasobów kulturowych oraz popularyzacji obszaru LGD „Bądźmy Razem”.
Efekty będzie można zobaczyć już wkrótce na platformie YouTube i Facebooku WIEŚci z Mazowsza.
Niezwłocznie o tym poinformujemy.

Kolejny etap projektu „Kuchnia nas łączy” – LGD-y na Litwie

Tak jak zapowiadaliśmy, projekt „Kuchnia nas łączy” jeszcze się nie kończy  :)
Przedstawiciele Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” obecnie biorą udział w wizycie studyjnej na obszarze VVG Nemunas na Litwie. LGD „Bądźmy Razem” reprezentuje Dyrektor Biura Mariola Kiełek oraz 5-osobowa grupa pań, które wcześniej brały udział w warsztatach kulinarnych.
Na zdjęciach degustacja potrawy o nazwie kugiel – jest to rodzaj babki ziemniaczanej oraz pieczenie chleba.

Czytaj dalej

Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla #WPR na lata 2023-2027. Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy  na program #LEADER – z 5% do 8% przyniosły taki efekt.

Czytaj dalej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress