loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne – LSR – dodatkowe środki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, w trybie określonym w Załączniku nr 1 do LSR, przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników dot. dodatkowych środków .

Informujemy, że na stronie LGD jest anonimowa ankieta, która należy wypełnić do 11 czerwca br. z zaznaczeniem na co Państwo chcieli by przeznaczyć dodatkowe środki.

Według pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  i załącznika do pisma informującego o wartości zawartych na dzień 28 lutego 2021 r. czynnych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” uzyskało 8 465 346 zł, co stanowi 86% zrealizowanego budżetu.

W związku z powyższym maksymalna wartość dodatkowych środków na realizację LSR w PROW 2014-2020 określona w walucie euro, jaką mogłoby się starać LGD wynosi 660 000 euro.

Udzielone odpowiedzi pomogą nam zaplanować przeznaczenie dodatkowych środków w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu społeczności lokalnej.

Wszelkie  uwagi czy pytania do planowanych zmian  w LSR dotyczące zwiększenia budżetu prosimy kierować do biura LGD do dnia 11.06.2021 r. do godziny 15:00 lub wysyłając wiadomość na e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com.
W tytule prosimy wpisać: Konsultacje – dodatkowe środki.

Ankieta dot. dodatkowych środków dla LGD „Bądźmy Razem”

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ma szansę na uzyskanie dodatkowych środków finansowych na wsparcie operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Dążąc do spełnienia oczekiwań i zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz podmiotów obszaru postanowiliśmy zasięg Waszej opinii na temat działań jakie powinniśmy zaplanować do wsparcia w uaktualnionej LSR.

Ankieta jest anonimowa i zwięzła.

Prosimy o jej wypełnienie do dnia 11 czerwca 2021 roku. Państwa opinia na temat wykorzystania dodatkowych środków jest dla nas bardzo ważna. Udzielone odpowiedzi pomogą zaplanować przeznaczenie dodatkowych środków w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu społeczności lokalnej.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvanLGzwrKoOZkV23IgUiiOvp6VjR9k8F6tNN1TrHGdwYJrg/viewform?usp=sf_link

„Wirtualne pole – realny produkt”

Mieszkasz na terenach wiejskich i masz pole ? Nie wiesz co z nim zrobić ?
Zachęcamy do lektury artykułu nt. innowacyjnego projektu „Wirtualne pole – realny produkt”, który dotyczy wdrożenia nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych w postaci serwisu internetowego umożliwiającego zamówienie uprawy produktów rolnych bezpośrednio u rolnika, na konkretnym, wydzielonym obszarze pola uprawnego.
Realizacja projektu stworzy nowe możliwości dla rolników oraz konsumentów na obszarze całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem małych gospodarstw rolnych. Przedmiotem sprzedaży, podnoszącym znacząco cenę, będzie nie tylko produkt, ale przede wszystkim świadczona przez rolnika usługa uprawy. Nowy model sprzedaży produktów rolnych powinien zapewnić transparentność w zakresie pochodzenia produktów, ich jakości oraz metod uprawy. Realizacja projektu przyczyni się także do skrócenia łańcucha dostaw, ponieważ serwis internetowy będzie jedynym „pośrednikiem” pomiędzy rolnikiem, a konsumentem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress