loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA !!! Ruszają nabory

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” działająca na terenie powiatu węgrowskiego i Gminy Bielany powiatu sokołowskiego , w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Łączna pula środków do rozdysponowania w naborach 1/2022-4/2022 to 1 022 580,89 euro ‼️‼️ To prawie 4 mln złotych
Termin naborów wniosków w ramach naborów 1/2022-4/2022: 03.01.2022 r. – 21.01.2022 r. (do godz. 15.00)
Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów

Aktualne wnioski dla przyszłych Beneficjentów

Wprowadzono zaktualizowane formularze wniosku o przyznanie pomocy 19.2

1. Do wniosków należy załączyć Decyzję o nadanym numerze z ARiMR z wniosku o wpisie do ewidencji producentów
Wniosek o wpis do ewidencji producentów – do wypełnienia na komputerze i wydruku
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_producentow​_aktywny.pdf 3.52MB
Wniosek o wpis do ewidencji producentów – do wypełnienia ręcznego
Wniosek​_o​_wpis​_do​_ewidencji​_producentow.pdf 0.23MB

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 2/2022 (rozwój firmy)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 2/2022

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.

Wnioski będą przeliczane po bieżącym kursie euro po wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 3/2022 (odnowa i rozwój wsi)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza  nabór  wniosków  o  przyznanie pomocy  w ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 3/2022

Odnowa i rozwój wsi i miast.

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej dla poprawy, jakości życia mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1 Odnowa i rozwój wsi i miast.

Wnioski będą przeliczane po bieżącym kursie euro po wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – Ogłoszenie nr 4/2022 – (promocja)

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 4/2022

Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem.

Przedsięwzięcie 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem.

Wnioski będą przeliczane po bieżącym kursie euro po wpłynięciu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Czytaj dalej

Wzór oświadczenia dla beneficjenta rzeczywistego dla Stowarzyszeń

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 1, 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Stowarzyszenia  mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do rejestru, tj. Zarząd zgodnie z KRS.  
Wzór oświadczenia dla beneficjenta rzeczywistego do wykorzystania dla stowarzyszeń (wszystkich zarejestrowanych w KRS)
〽️ istniejące stowarzyszenia maja obowiązek zarejestrować beneficjentów do końca 31.01.2022 roku, te które się dopiero rejestrują w KRS lub jak ktoś zmieniał dane w KRS, to musi dokonać zmian w ciągu 7 dni od otrzymania pisma z KRS,
〽️ do CRBR stowarzyszenie zgłaszają osoby wskazane w Statucie do podpisu, posiadające ePUAP lub podpis kwalifikowany
〽️ inaczej wypełnia się osoby, które będą podpisywać a inaczej pozostałych członków Zarządu
Link do rejestracji CRBR https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Konkurs na stanowisko Specjalista do spraw organizacyjno – promocyjnych i współpracy

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” przedstawia  ofertę pracy  na stanowisko Specjalista do spraw organizacyjno – promocyjnych i współpracy

Termin składania dokumentów 19-11-2021 roku do godz. 15:00

Miejsce składania dokumentów Biuro LGD „Bądźmy Razem”, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, godz.7.00-15.00

LGD „Bądźmy Razem” zastrzega sobie prawo do wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Konkurs na stanowisko pracy w LGD spec promocja

Publikacja pt. INCLUSION LEADER

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów.
Nasze LGD „Bądźmy Razem” zajęło 1️⃣ miejsce w konkursie działania włączające młodzież do 26 roku życia.
Publikacja w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim została opracowana w ramach operacji pt. Inclusion Leader współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
Publikacja zawiera inspirujące i ciekawe opisy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie projektów realizowanych przez lokalne grupy działania.
Nasz projekt został zrealizowany we międzynarodowej współpracy pomiędzy Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” i VVG Nemunas

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress