loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców

Szanowni Wnioskodawcy/Beneficjenci przekazujemy materiały ze szkolenia z zakresu trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020, który zawiera najważniejsze przepisy prawne, informacje jak publikować ogłoszenie, jak zakończyć postępowanie oraz omówione są najważniejsze zapisy umowy o przyznanie pomocy.

Konkurencyjność – tryb wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020

Materiał pomocniczy do wypełnienia wniosku o dostęp do portalu ARMiR

Wniosek_Instrukcja_do_wnioskuARMiR

 

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności zarejestrowania się na portalu.  Wnioskodawcy/Beneficjenci zobowiązani będą zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Strona portalu http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

  • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz
  • Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz

Więcej informacji

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

LGD „Bądźmy Razem” podsumowało 2016 rok
30 marca, odbyło się Walne Zebranie Członków podsumowujące działalność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” za 2016 rok.

W WZC na stan 117 członków udział wzięło 50 osób. Na WZC przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2016 oraz Rady i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków LGD na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi  LGD „Bądźmy Razem” za rok 2016.

Odbyły się również wybory uzupełniające do Rady i Komisji Rewizyjnej z uwagi na rezygnacje.Do Rady wybrano Panią Lidię Panufnik z Gminy Miedzna i Pana Michała Postek reprezentującego Powiat Węgrowski.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Stanisława Górskiego z Gminy Liw.

Wybranym serdecznie gratulujemy.

   

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress