loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne – LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, w trybie określonym w Załączniku nr 1 do LSR, przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników. Informujemy, że zakres proponowanych zmian został ujęty w dokumentach udostępnionych do pobrania.

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian  oraz wnioski do aktualizacji LSR za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej i w biurze LGD mogą wnosić: członkowie LGD, organy Stowarzyszenia  oraz mieszkańcy obszaru działania do dnia 04.12. 2018 r. do godziny 15:00, wysyłając wiadomość na e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje.
Do pobrania:
1. LSR 2014 – 2020 z zaznaczonymi kolorem czerwonym propozycjami aktualizacji – LSR BR 13.12.2018 r. – zmiany
2. Zaktualizowany Załącznik nr 5 do LSR – Zmiana planu komunikacji
3. Opis i uzasadnienie aktualizacji – 4. aktualizacja LSR BR
Formularz uwag do aktualizacji LSR, dostępny również w zakładce Regulaminy, uchwały, procedury 2014-2020 link –  Formularz uwag do aktualizacji LSR

Zebranie Rady dot. Protestów

Przewodniczący Rady informuje iż w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w biurze LGD „Bądźmy Razem” odbędzie się Zebranie Rady w celu złożonych protestów.

Harmonogram Protesty

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Hubert Boguta

Podsumowanie naborów z Ogłoszeń 1 – 5 /2018

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że została dokonała ocena wniosków pod względem warunków weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rada dokonała oceny punktowej operacji wg lokalnych kryteriów. Czytaj dalej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress