loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Analiza SWOT 2014-2020 – ankieta

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej służącej ocenie ANALIZY SWOT dla obszaru LSR 2014-2020.

W związku z trwającymi pracami nad LSR 2014-2020, dotyczącymi analizy SWOT dla obszaru powiatu węgrowskiego prosimy o wypełnienie ankiety do 31.10.2015 roku.

http://moje-ankiety.pl/respond-79877.html

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” kontynuuje prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Analizie poddano kluczowe obszary funkcjonowania LGD, a mianowicie gospodarkę i sferę społeczną, ale także dziedzictwo kulturowe, środowisko, turystykę. Zapraszamy nadanie rang poszczególnym, zidentyfikowanym w opisie diagnostycznym silnym i słabym stronom naszego obszaru oraz szansom i zagrożeniom zebranym w SWOT. Ankieta jest anonimowa.

Nadanie rang jest konieczne ze względu na wielość zidentyfikowanych stron silnych i słabych oraz podobną skalę szans i zagrożeń. Miejsce SWOT w strukturze LSR oraz dalsze zastosowanie elementów SWOT w budowie planu strategicznego to kolejne argumenty, aby uporządkować elementy SWOT wg starannie ważonych rang. Specyfika metody ankietowej powoduje, że rangi elementów SWOT będą tym trafniejsze i  bardziej przydatne w dalszych pracach, im więcej osób z poszczególnych sektorów (społecznego, gospodarczego i publicznego) wypełni ankietę. Ankieta umożliwia ponadto wnoszenie uwag oraz propozycji zmian i uzupełnień do treści zapisów SWOT.

Zapraszamy i  z góry dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.

Dziękujemy.

Biuro LGD Bądźmy Razem

Informacja o planowanych przedsięwzięciach dotyczących przygotowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zwraca się z prośbą o informację o planowanych przedsięwzięciach dotyczących przygotowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w powiecie węgrowskim ze środków LEADER.

Informacje można składać drogą mailową, pocztową lub w siedzibie Stowarzyszenia.

Termin składania informacji do 30 października 2015 roku.

ZADANIE LSR 2014-2020

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ” Bądźmy Razem”
ul. Piłsudskiego 23   
07-100 Węgrów  
email: lgdbadzmyrazem@gmail.com
tel. 22 300 14 55
tel. kom. 505 1000 35

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress