loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU LGD „Bądźmy Razem”

ankieta

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU LGD „Bądźmy Razem”

Szanowni mieszkańcy,
Gmin: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Stoczek, Wierzbno oraz miasta Węgrów

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju – wypełnienie poniższej ankiety, która umożliwia nam określenie celów i kierunków działania.
W poniższej ankiecie prosimy przedstawić, co Pan/Pani chciałby/chciałaby w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne.
Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.
Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych, tj. spotkaniach o których będziemy informować.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami nt. LEADER 2014-2020.
Informujemy, ie podane w ankiecie informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” wyłącznie na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacje nt. LEADER 2014 – 2020

LEADER 2014-2020

LINK DO ANKIETY
ANKIETA

Zapytanie ofertowe do składania ofert na wykonanie Katalogu dobrych praktyk

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” zaprasza do składania ofert na wykonanie Katalogu dobrych praktyk. Katalog powinien przedstawiać zrealizowane projekty za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na terenie trzech gmin tj. Korytnica, Łochów i Stoczek.

Zapytanie ofertowe na katalog

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie spotkań nt. „Spotkania aktywizujące społeczność lokalną”

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie „Spotkań aktywizujących społeczność lokalną”. Spotkania będą przeprowadzone w siedmiu gminach należących do LGD „Bądźmy Razem”, w celu zapoznania z podejściem LEADER, możliwości uzyskania wsparcia i zachęcenia do czynnego udziału w pracach nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju i członkostwie LGD „Bądźmy Razem”.

Zapytanie ofertowe na spotkania

Zaproszenie na Zebranie Walne członków LGD „Bądźmy Razem”

STOWARZYSZENIA – LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„BĄDŹMY RAZEM”

Z A P R A S Z A

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2015 r.
o godz. 10.00
(II termin o godzinie 10.15 w przypadku braku quorum) w Sali Konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18.

W załączniku:

Harmonogram zebrania.

Materiały na WZC

(projekty uchwał, Statut)

materiały na zebranie walne 25.04.2015 r.

VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

targi

W związku z planowaniem stoiska Województwa Mazowieckiego na tegorocznych targach Agrotravel w Kielcach zostaliśmy wybrani do promowania LGD z Mazowsza.
W tym roku chcielibyśmy wyodrębnić 2 sektory Ginących Zawodów (w podziale na materiał wykorzystywany w twórczości):
1 sektor: PAPIER + degustacja produktów tradycyjnych,
2 sektor: GLINA/CERAMIKA + degustacja produktów tradycyjnych.
Targi odbywają się w dniach 10 – 12 kwietnia 2015 r.
Szczegółowe informacje:
http://agro.travel/pl/targi/targi_agrotravel_2015/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress