loga instytucji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan włączenia społecznego w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” na lata 2014-2020

Plan włączenia społecznego
w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” na lata 2014-2020

Założeniem Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” jest stworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w jak największym stopniu przy współudziale w szczególności mieszkanców oraz organizacji pozarządowych tego obszaru. Z uwagi na chęć dotarcia do wszystkich potencjalnie zainteresowanych zapisami strategii osób, podejmujemy szereg kroków, w tym badania ankietowe, organizację spotkań
i konsultacji w gminach oraz warsztatów strategicznych. Dodatkowo zaplanowano również realizację wywiadów pogłębionych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego członkowskich gmin.

Jeżeli są Państwo zainteresowani włączeniem się we współtworzenie tego dokumentu, zachęcamy do współpracy!

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” będzie rozpowszechniać informację na spotkaniach poświęconych konsultacjom społecznym dotyczącym w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR na: stronach internetowych, facebook, ogłoszeniach w prasie lokalnej, ogłoszeniach czytanych w Kościołach po Mszach Św., rozwieszenie plakatów na tablicach ogłoszeń
w poszczególnych gminach i sołectwach, rozdanie broszur informacyjnych wraz  z harmonogramem spotkań.
Za przygotowanie LSR odpowiedzialny będzie powołany do tego zespół osób, którego trzon stanowić będą pracownicy biura i przedstawiciele zarządu.
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” planuje w sposób nieprzerwany kontynuować pracę biura przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie, co stanowić będzie pierwsze z narzędzi informacyjnych dla mieszkańców obszaru. Stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w biurze pozostaną zatrudnieni pracownicy, którzy zyskali doświadczenie w okresie programowania 2007-2013, w łącznym wymiarze co najmniej 2 etatów. Zatrudnienie w tym wymiarze zostanie utrzymane do końca realizacji przedmiotowej operacji. Biuro Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” będzie pozostawać otwarte dla mieszkańców przez co najmniej 3 dni w tygodniu. Do zadań pracowników biura należeć będzie realizacja Planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” na lata 2014-2020, w tym: prowadzenie działań informacyjnych, gromadzenie danych i koordynowanie badań prowadzonych na podstawie tych danych, budowanie sieci kontaktów na obszarze LSR, organizacja i prowadzenie konsultacji społecznych na wszystkich etapach diagnozy obszaru i przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, która będzie finansowana w szczególności ze środków EFRROW  2014-2020.

plan włączenia społeczności lokalnej

Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego

W dniu 16.09.2015 roku Prezes Ryszard Gajewski Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”, podpisał umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na wsparcie przygotowawcze do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu węgrowskiego” na lata 2014 – 2020. Zapraszamy Państwa do współpracy z LGD w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na najbliższe lata, a co za tym idzie do podjęcia decyzji na jakie działania będą wydatkowane pieniądze z Unii Europejskiej.

20150916_111312     20150916_111334

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z II Międzynarodowego Turnieju Smaków na Zamku w Liwie

W dniach 25 – 26 lipca 2015 roku odbył się II Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie zorganizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Wielki Gościniec Litewski oraz Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

W ramach Turnieju odbyły się konkursy kulinarne na „Najsmaczniejszą potrawę regionalną na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” oraz „Gościniec z podróży” – czyli najciekawszy prezent z podróży szlakiem WGL. Przewidziano degustacje, pokazy kulinarne i rycerskie, konkursy dla publiczności, warsztaty kulinarne, kiermasze produktów regionalnych oraz liczne koncerty. Swoje stoiska promocyjne zaprezentują miasta i gminy położone na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego.

fotorelacja

laureaci

 

 

Podniebny powiat węgrowski – film promocyjny

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego powiat węgrowski.

Piękny film nagrany z drona ukazujący uroki miasta Węgrowa oraz gmin: Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica, Miedzna, Stoczek, Sadowne oraz Łochów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress