Podsumowanie stycznia w LGD „Bądźmy Razem”

Za nami pracowity styczeń 2020 r.:
🍀 2 stycznia – rozliczyliśmy projekt „Bioróżnorodność nad Liwcem”,
📌 7 – 24 stycznia – przeprowadziliśmy nabory wniosków
👍 12 stycznia – otrzymaliśmy informację o możliwości ubiegania się o tzw. bonus na realizację LSR, czyli o 900 tys. dodatkowych środków,
🍲 16 stycznia – rozliczyliśmy projekt „Promowanie dziedzictwa kulinarnego pogranicza mazowiecko-podlaskiego na obszarze LGD „Bądźmy Razem,”
🗣 23 stycznia – ogłosiliśmy konsultacje społeczne ws. aktualizacji LSR w związku z tzw. „bonusem”,
👏 28 stycznia – kontrola projektu „Rzeki Atrakcyjne Turystycznie” potwierdziła poprawną realizację,
dokumentowanie i rozliczenie I etapu projektu,
🍯 30 stycznia – odbyło się w Sadownem szkolenie „Dobre praktyki pszczelarskie”,
👏 30 i 31 stycznia – kontrola przed płatnością końcową w projekcie „Młodzi Lokalni Liderzy” potwierdziła poprawną realizację, dokumentowanie i rozliczenie projektu. 

Jak widać, dużo się dzieje,  a  to dopiero początek roku.  Zapraszamy  wszystkich chętnych do współpracy na rzecz  naszej społeczności  i do wspólnej realizacji naszej strategii dla obszarze LGD.