Podsumowanie naboru z Ogłoszenia nr 1/2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” informuje, że została dokonała ocena wniosków pod względem warunków weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rada dokonała oceny punktowej operacji wg lokalnych kryteriów.

Lista wniosków wybranych lista wniosków wybranych

Uchwała uchwała

Protokół protokół