Podsumowanie projektów MiGOK Łochów

 

W dniu 9 sierpnia 2020 w Parku Dębinka w Łochowie odbyło się zakończenie pleneru rzeźbiarsko-malarskiego i oficjalne otwarcie wystawy poplenerowej. Powstałe podczas kolejnych plenerów prace artystyczne stanowią oryginalne elementy Parku i pozostaną w tym miejscu na stałe. Inicjatywa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie, zorganizowania w Parku Dębinka plenerów rzeźbiarskich i malarskich, trwających cyklicznie od siedmiu lat, otrzymała wsparcie finansowe Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” w ramach środków PROW 2014-2020
z przedsięwzięcia Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem” dotyczących projektów: 1. Kamienne sympozjum kwota dofinansowania 50.000,00 zł i 2. Dwory i pałace – Dolina Liwca, kraina dłutem i pędzlem tworzona kwota dofinansowania 48.349,84 zł.
W wydarzeniu wzięły udział Prezes LGD Pani Jadwiga Snopkiewicz i pracownik biura Pani Mariola Kiełek. Gratulacje dla organizatorów plenerów, na czele z Dyrektorem MiGOK Panem Arturem Lis oraz Gospodarzowi pięknego Parku Dębinka – Panu Robertowi Gołaszewskiemu – Burmistrzowi Łochowa złożyła Prezes LGD, życząc kolejnych ciekawych realizacji.
Organizatorzy złożyli na ręce Pani Prezes podziękowania dla Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” za przyłączenie się do działań Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie na rzecz rozwoju kultury w przestrzeni miejskiej Łochowa.

Więcej zdjęć: FB LGDBR