Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 14.11.2017 roku

Protokół z zebrania Rady z dn. 14.11.2017 r. dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 6/2017 na przedsięwzięcia – Wysoki poziom aktywności mieszkańców  i w naborze 7/2017  na przedsięwzięcie – Odnowa i rozwój wsi  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

protokoł Rady z dnia 14.11.2017 r.

uchwala 154

załącznik do uchwały 154

załącznik uchwala 162

uchwala 162