Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 15.09.2020 roku dot. protestów

Protokół z zebrania Rady z dn. 15.09.2020 r. dotyczący podjęcia uchwał w złożonych protestów w naborze 6/2020  na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia) ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół LGD Protesty

Uchwała

Lista