Protokół z posiedzenia Rady z dnia 17.06.2021 – dot. ponownej oceny

Protokół z Zebrania Rady z dn. 17.06.2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w złożonym piśmie dot. naboru 6/2020 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia) ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół Rady z ponownej oceny wniosku

Uchwała nr 300.R.2021 Rady z ponownej oceny wniosku

Lista oper wnr 300.R.2021 ponownej oceny wniosku