Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 18.08.2020 roku

Protokół z zebrania Rady z dn. 18.08.2020 r. dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 6/2020 na przedsięwzięcia – Nowe innowacyjne źródła dochodu (premia) i w naborze 7/2020  na przedsięwzięcie – Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem” ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół Rady 18.08.2020

Uchw 283.R.2020 6.2020

Lista wniosków z uchwały 283.R.2020 6.2020

Uchwała 286.R.2020 7.2020

Lista wniosków z uchwały 286.R.2020 7.2020