Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 19.02.2020 roku

Protokół z zebrania Rady z dnia 19.02.2020 r. dotyczący podjęcia uchwał w sprawie  list operacji wybranych do finansowania  oraz nie wybranych dotyczących naborów 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 i 5/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół Rady z dnia 19.02.2020

Nabór 1/2020

Uchwała 236.R.2020 lista

Uchwała 236.R.2020

uchwala 240-2020 lista

uchwala 240-2020

Nabór 2/2020

Uchwała 241.R.2020 lista

Uchwała 241.R.2020

uchwala 246-2020 lista

uchwala 246-2020

Nabór 3/2020

uchwala 252-2020 lista

uchwala 252-2020

Uchwała 247.R.2020 lista

Uchwała 247.R.2020

Nabór 4/2020

uchwala 257-2020 lista niewybranych

uchwala 257-2020

uchwala 256-2020 lista

uchwala 256-2020

uchwala 254-2020 lista niezgodnych

uchwala 254-2020

Uchwała 253.R.2020 lista

Uchwała 253.R.2020

Nabór 5/2020

uchwała 260-2020 lista

uchwała 260-2020

Uchwała 258.R.2020 lista

Uchwała 258.R.2020