Protokół z WZC z dn. 23.06.2021 r.

Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z  dniu 23 czerwca 2021 r. , które odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10.

protokół wzc 23.06.2021

Podczas WZC zostały zmienione:

  • Statut LGD „Bądźmy Razem” – do pobrania z zakładki – O LGD „Bądźmy Razem”– Statut
  • Procedury wyboru i oceny operacji- do pobrania z zakładki – Regulaminy, uchwały, procedury na lata 2014-2020
  • Lokalna Strategia Rozwoju – do pobrania z zakładki – LSR