Przegląd Obszarów Wiejskich UE 29 „Osiągnięcia LEADER” – artykuł

LEADER to jedna z najdłużej stojących, najbardziej udanych i popularnych inicjatyw europejskich.
Ten przegląd obszarów wiejskich UE bada, w jaki sposób interpretuje dziś siedem zasad LEADER przez osoby, które były głęboko zaangażowane we wdrażanie LEADER w społecznościach wiejskich w całej Europie.
Artykuły pokazują, jak funkcjonują zasady w praktyce, jak przynoszą efekty i zapewniają trwałe wydajność z czasem oraz jak można je dostosować do radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami i możliwościami.

W jednym z artykułów jest napisane o naszym projekcie międzynarodowym Młodzi Lokali Liderzy, który wspólnie realizowaliśmy z LGD Tygiel Doliny Bugu i VVG Nemunas.

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-29-2020-en_pre-publication.pdf