Przewodnik dla turystów po obszarze dolin Bugu i Liwca – zbiór materiałów do projektu „Rzeki Atrakcyjne Turystycznie”

Szanowni Państwo!

W ramach projektu „Rzeki Atrakcyjne Turystycznie” Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” planuje wydać 1000 egzemplarzy przewodnika dla turystów po obszarze dolin Bugu i Liwca.

Przewodnik będzie przeznaczony do nieodpłatnej dystrybucji, ponadto jego wersja elektroniczna trafi na stronę internetową.

Celem wydania przewodnika będzie promocja obszaru trzech LGD realizujących projekt „Rzeki atrakcyjne turystycznie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z tym zapraszamy do przesłania informacji nt. lokalnych zasobów oraz firm świadczących usługi dla turystów, które działają w powiecie węgrowskim i w gminie Bielany (powiat sokołowski).

Załączamy stosowną formatkę dla firm/usługodawców (zob. załącznik).

  1. Bardzo prosimy o wpisanie informacji – jeśli dotyczy – w odpowiednim miejscu tabeli oraz o nieprzekształcanie jej poprzez dodawanie bądź usuwanie komórek.
  2. Prosimy o podpisanie się pod oświadczeniem RODO i przekazanie oryginału do Biura LGD „Bądźmy Razem” w Węgrowie, 07-100, ul. Piłsudskiego 23, III p.
  3. Ponadto prosimy o przesłanie fotografii poglądowych jako załączników o rozszerzeniu .jpg. Obrazy muszą być wysokiej rozdzielczości – co najmniej 300 DPI.

Wypełnioną tabelę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres lgdbadzmyrazem@gmail.com jako dokument z rozszerzeniem .doc do dnia 24 stycznia 2020 r. Pozyskane tą drogą dane zostaną zamieszczone w przewodniku nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy promocji atrakcji turystycznych naszej małej ojczyzny. Zachęcamy również do rozpowszechnienia informacji o możliwości opublikowania oferty firmy w naszym przewodniku.

Formatka do pobrania – Formatka dla firm RAT – katalog