Sprawozdanie ze szkolenia pt. „Wybrane źródła finansowania organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”.

Dnia 26-28.11.2010 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1, odbyło się szkolenie pt.”Wybrane źródła finansowania organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”. W szkoleniu udział wzięli członkowie: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracownicy biura. Ogółem udział wzięło 17 osób.

Dnia 26.11.2010 r. odbyły się wykłady pt.”Zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych”, przeprowadzone przez Pana Piotra Murek oraz omówione zostały zmiany w rozporządzeniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Dnia 27.11.2010 r. przeprowadzono wykłady przez Panią Annę Kocur Specjalistę do spraw projektów i wniosków pt. „Wybrane źródła finansowania organizacji pozarządowych (np. FIO, Mechanizm Szwajcarski, Mechanizm Norweski, PO KL, Fundacja Wspomagania Wsi)”; „Dobre praktyki realizacji projektów na obszarach wiejskich (np. Mechanizm Norweski, LEANDER MP – 3 przykłady)” a także „Warsztaty dotyczące myślenia projektowego tzn. jak opracować projekt: – Praktyczne aspekty realizacji projektów finansowych ze źródeł UE oraz jak przygotować wniosek o pomoc;- omówiona została także rola LGD w aktywizacji mieszkańców oraz współpraca LGD z samorządem lokalnym; – wypracowanie pomysłów na działalność LGD „Bądźmy Razem”.

Pani Marta Starmach przeprowadziła wykład pt. „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja – zmiany w rozporządzeniu (budżetowanie)”.

Dnia 28.11.2010 r. wykład przeprowadził dr Leszek Leśniak pt. „Aktywizacja lokalnych społeczności”.

Takie szkolenia pozwalają utrwalić oraz poszerzyć swoją wiedzę w nabywaniu nowych wiadomości na temat funkcjonowania LGD. Podwyższają kwalifikację oraz kompetencję osób, biorących w nich udział.