Statut

Statut stanowi Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/WZC/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” z dnia 02.03.2016 r.

Statut z dn 2.03.2016 r.