„Sybiracy” – podsumowanie projektu

Dnia 25 września 2020 r. o godz. 9:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Rozbitym Kamieniu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn: „Historia Sybiraków z terenu LGD Popularyzacją Obszaru „Bądźmy Razem”, którego wnioskodawcą jest Piotr Woźniak.
W ramach projektu powstała książka pt. „Sybiracy”. Projekt został zrealizowały za pośrednictwem Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” reprezentowała Mariola Kiełek (Dyrektor Biura).

 

 

 

 

 

 

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Bielany Pan Zbigniew Woźniak witając wszystkich przybyłych gości a szczególnie rodziny osób wywiezionych na Syberię.

Po powitaniu odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Podczas spotkania Pan Jacek Odziemczyk autor książki „Sybiracy” przeczytał wybrane fragmenty, po czym przedstawił prezentację zebranych przez siebie materiałów opisujących losy osób wywiezionych na Sybir.  Na zakończenie spotkania została rozdana książka pn: ”Sybiracy”. Wiele osób ustawiało się w kolejce po autograf do Pana Jacka Odziemczyka autora książki.

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/LokalnaGrupaDzialaniaBadzmyRazem/photos/pcb.3048424351929640/3048419708596771/