Szkolenie w Jarosławcu

  W dniach 23-26.08.2012 r. w Jarosławcu odbyło się szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem”. W szkoleniu udział wzięli członkowie naszego LGD. Tematem szkolenia było: „LGD w okresie zamykania PROW 2007-2013 i przygotowanie do nowego okresu programowania Leader 2014-2020”. Szkolenie przeprowadził wynajęty przez nas wykładowca Pan Michał Marciniak – ekspert ds. funduszy europejskich.

Po przyjeździe, tj. dn. 23.08.2012 r. odbyła się rejestracja uczestników szkolenia, następnie udaliśmy się na obiad, po którym odbyły się wykłady dot. Leader po 2013 roku w świetle regulacji prawnych KE dot. WPR i Polityki Spójności 2014-2020. Na wykładach tych poruszone były m. in. nowe podejścia do rozwoju obszarów wiejskich, reforma WPR, Strategia UE EUROPA 2020, ROW 2013 plus, LEADER 2013 plus i inne.
Następnego dnia po śniadaniu odbyły się wykłady dot. ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju, które rozświetliły nam spojrzenie na to jak skutecznie przeprowadzić ewaluację własnej LSR.
Po obiedzie odbyło się szkolenie pt. „Ocena własna, monitoring i sprawozdawczość LGD”. Dzięki tym wykładom dowiedzieliśmy się jak przeprowadzić własną samoocenę, która głównie powinna koncentrować się na pytaniach dotyczących celów LSR. W szerszym zakresie zostały nam przybliżone zasady monitoringu.
25.08.2012 r. odbyły się wykłady pt. ”Raport z ewaluacji LGD dobre i złe praktyki” i „Strona www. jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością efektów programu Leader – skuteczna kampania internetowa”. Z prelekcji tych nauczyliśmy się jakie są dobre i złe praktyki w sporządzaniu raportu z ewaluacji LGD, jak skutecznie zarządzać stroną internetową, jak najlepiej pisać teksty do zamieszczenia na stronie, w jaki sposób pozyskać zdjęcia oraz wiele innych informacji, niezbędnych w naszej codziennej pracy.
Ostatniego dnia, tj. 26.08.2012 r. po śniadaniu odbyły się wykłady dotyczące tworzenia zintegrowanych LSR po 2013 roku. Z tego wykładu pozostały nam wskazówki jak stworzyć LSR, który będzie możliwy w pełni do zrealizowania.
Szkolenie w Jarosławcu pozwoliło nam poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z funkcjonowaniem LGD, podwyższyło nasze kwalifikacje oraz kompetencje, jak również wpłynęło na zintegrowanie się członków LGD „Bądźmy Razem”, biorących udział w tym szkoleniu.

Sporządziła
Marta Tryc