Tezaurus nadliwiecki

28 listopada w siedzibie łochowskiego MiGOK odbyła się prezentacja „Tezaurusa nadliwieckiego” zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie – Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” oraz miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie.

Uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję wysłuchać prelekcji Romana Postka, dyrektora Muzeum Zbrojowni w Liwie, na temat skarbów dziedzictwa materialnego w powiecie węgrowskim. Niezwykle ciekawa gawęda eksperta zilustrowana została bogatą ikonografią. Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie publiczności. Goście z przyjemnością rozpoznawali obiekty, w pobliżu których mieszkają, które odwiedzili podczas rodzinnych wyjazdów i wycieczek Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, żywo reagowali na nieznane fakty i ciekawostki, komentowali, zadawali pytania i dzielili się własną wiedzą, zarówno w trakcie wykładu, jak też w kuluarach – przy słodkim poczęstunku i kawie.
– Przedstawiony w wykładzie materiał odpowiada zawartości katalogu poświęconego zabytkom i obiektom o wartości historycznej, kulturowej i społecznej z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Bądźmy Razem” przygotowanego w ramach projektu „Tezaurus nadliwiecki”. W zbieranie materiałów do publikacji włączyły się, oprócz LGD „Bądźmy Razem” w Węgrowie i MiGOK w Łochowie, także samorządy członkowskie LGD, GOK w Sadownem, Muzeum Zbrojownia w Liwie, Stowarzyszenie MAKATA Teatr, Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” oraz mieszkańcy – powiedziała we wprowadzeniu do prelekcji Małgorzata Szeja, koordynatorka przedsięwzięcia, dziękując jednocześnie za włączenie się w to wspólne przedsięwzięcie.
Celem projektu „Tezaurus nadliwiecki” jest popularyzacja wiedzy o lokalnym dziedzictwie i kształtowanie postawy społecznej odpowiedzialności za nie poprzez opiekę nad zabytkami. Zarówno wersja papierowa, jak elektroniczna katalogu, będzie rozdystrybuowana nieodpłatnie do bibliotek, szkół, świetlic i urzędów gmin, gospodarstw agroturystycznych, PTTK, instytucji kultury. Pozwoli to dotrzeć z informacją o zabytkach do maksymalnie szerokiego grona odbiorców. O katalogu jako o wspólnym dziele wielu podmiotów i osób szczegółowiej poinformujemy osobno.
„Tezaurus nadliwiecki”- projekt realizowany przez Stowarzyszenie – Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”- został dofinansowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Fotografie: Aneta Kowalczyk, MiGOK w Łochowie