„TEZAURUS NADLIWIECKI”

„TEZAURUS NADLIWIECKI”

Stowarzyszanie  – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” otrzymało dofinansowanie Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na przewodnik po naszych zabytkach!

Będzie możliwość odszukać skarby naszych terenów i ich historię.

Zachęcamy do współpracy.