LGD „Bądźmy Razem” na VIII Międzynarodowym Turnieju Smaku

W niedzielę, 27 czerwca 2021 r. LGD „Bądźmy Razem było jednym  z uczestników na VIII Międzynarodowym Turnieju Smaków w Muzeum Architektury Drewnianej w Suchej. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zarówno dzieci, jak i dorośli chętnie brali udział w zabawie – kręcili kołem fortuny i odpowiadali na pytania sprawdzające wiedzę o Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.

LGD „Bądźmy Razem” również prezentowała międzynarodowy projekt współpracy, pn. KUCHNIA NAS ŁĄCZY, który świetnie wpisuje się w klimat Turnieju Smaków.

Każdy świetnie sobie radził i opuszczał nasze stoisko z ciekawymi gadżetami, których rozdaliśmy tego dnia niemal 200.

Ponadto Pracownicy biura LGD udzielali doradztwa na temat  pomocy z pozyskania środków z unii europejskiej w okresie programowania PROW 2014-2020, jak i przeprowadzali konsultacje społeczne dotyczące możliwości pozyskania dodatkowych środków przez LGD z miejscem ich przeznaczenia, tzn na który cel z przedsięwzięć mają być ujęte.

Dziękujemy wszystkim za udział.

Więcej z fotorelacji https://www.facebook.com/LokalnaGrupaDzialaniaBadzmyRazem