„Wirtualne pole – realny produkt”

Mieszkasz na terenach wiejskich i masz pole ? Nie wiesz co z nim zrobić ?
Zachęcamy do lektury artykułu nt. innowacyjnego projektu „Wirtualne pole – realny produkt”, który dotyczy wdrożenia nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych w postaci serwisu internetowego umożliwiającego zamówienie uprawy produktów rolnych bezpośrednio u rolnika, na konkretnym, wydzielonym obszarze pola uprawnego.
Realizacja projektu stworzy nowe możliwości dla rolników oraz konsumentów na obszarze całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem małych gospodarstw rolnych. Przedmiotem sprzedaży, podnoszącym znacząco cenę, będzie nie tylko produkt, ale przede wszystkim świadczona przez rolnika usługa uprawy. Nowy model sprzedaży produktów rolnych powinien zapewnić transparentność w zakresie pochodzenia produktów, ich jakości oraz metod uprawy. Realizacja projektu przyczyni się także do skrócenia łańcucha dostaw, ponieważ serwis internetowy będzie jedynym „pośrednikiem” pomiędzy rolnikiem, a konsumentem.