Wydawnictwa

Przewodnik Turystyczny

projekt Rzeki Atrakcyjne Turystycznie

Folder „Młodzi Liderzy Szansą rozwoju społeczności lokalnej”

Broszura „Bioróżnorodność nad Liwcem”

Tezaurus Nadliwiecki

Kalendarz

„Promowanie dziedzictwa kulinarnego pogranicza mazowiecko-podlaskiego na obszarze LGD „Bądźmy Razem”