Wykaz uchwał i list dotyczących celu ogólnego 1

Wykaz uchwał i list dotyczących celu ogólnego 1

1. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 1/2020 na przedsięwzięcie – Nowe innowacyjne źródła dochodu

Uchwała wniosków wybranych 1.2020 z dnia 19.02.2020

Lista wniosków wybranych 1.2020 z dnia 19.02.2020

2. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania naboru ogłoszenia nr 2/2020 na przedsięwzięcie –Wysoki poziom aktywności mieszkańców

Uchwała wniosków wybranych 2.2020 z dnia 19.02.2020

Lista wniosków wybranych 2.2020 z dnia 19.02.2020

Powyższe operacje realizowane są w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.