Wykaz uchwał i list dotyczących celu ogólnego 2

Wykaz uchwał i list dotyczących celu ogólnego 2

1. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 3/2020 na przedsięwzięcie – Odnowa i rozwój wsi i miast

Uchwała wniosków wybranych 3.2020 z dnia 19.02.2020

Lista wniosków wybranych 3.2020 z dnia 19.02.2020

2. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 4/2020 na przedsięwzięcie – Zasoby kulturowe

Uchwała wniosków wybranych 4.2020 z dnia 19.02.2020

Lista wniosków wybranych 4.2020 z dnia 19.02.2020

3. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych do finansowania w naborze nr 4/2020 na przedsięwzięcie – Zasoby kulturowe

Uchwała wniosków nie wybranych – ZK

Lista wniosków nie wybranych – ZK

4. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w naborze nr 5/2020 na przedsięwzięcie – Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Uchwała wniosków wybranych 5.2020 z dnia 19.02.2020

Lista wniosków wybranych 5.2020 z dnia 19.02.2020

Powyższe operacje realizowane są w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.