Wykorzystanie budżetu LGD z działania 19.2

8 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesów LGD. Tematem spotkania była Inicjatywa LEADER 2014-2020 – stan wdrażania LSR w województwie mazowieckim.

Najważniejszym tematem spotkania było wykorzystanie budżetów przez LGD z działania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Na podstawie listy rankingowej otrzymanych budżetów na 32 lokalne grupy działania
w  województwie mazowieckim Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” zajmuje 12 miejsce z przyznanym budżetem 9 000 000,00 zł.  Podsumowując: 3 LGD nie otrzymały wsparcia, a 7 LGD-ów ma obniżone budżety.

Na dzień 8 grudnia 2017 roku LGD „Bądźmy Razem” ogłosiło 11 naborów, z czego
2 nabory były w roku 2016 na łączną kwotę 1 770 000,00 zł i 9 naborów w roku 2017, na łączną kwotę 6 705 000,00 zł.

Łącznie LGD „Bądźmy Razem” ogłosiło nabory na 8 475 000,00 zł co stanowi 94,16 % budżetu.

Procentowe wykorzystanie budżetu czyli podpisanie umów przez beneficjentów z Urzędem Marszałkowskim daje Stowarzyszeniu – LGD „Bądźmy Razem”  14 pozycję na 29 LGD. Podpisanie umów przez beneficjentów z ogłoszonych naborów stanowi 24,56 %.

Pracownicy biura udzielali bezpłatnych szkoleń, doradztwa i konsultacji, w których udział wzięło ok. 1 000 mieszkańców z obszaru LGD.