Wyniki konkursu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Specjalista do spraw organizacyjno – promocyjnych i współpracy w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” wybrano Panią Karolinę Sawicką.

 

Serdecznie gratulujemy.