Wyniki konkursu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Biura w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” wybrano Panią Mariolę Kiełek.

Serdecznie gratulujemy.