Wzór oświadczenia dla beneficjenta rzeczywistego dla Stowarzyszeń

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 1, 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Stowarzyszenia  mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do rejestru, tj. Zarząd zgodnie z KRS.  
Wzór oświadczenia dla beneficjenta rzeczywistego do wykorzystania dla stowarzyszeń (wszystkich zarejestrowanych w KRS)
〽️ istniejące stowarzyszenia maja obowiązek zarejestrować beneficjentów do końca 31.01.2022 roku, te które się dopiero rejestrują w KRS lub jak ktoś zmieniał dane w KRS, to musi dokonać zmian w ciągu 7 dni od otrzymania pisma z KRS,
〽️ do CRBR stowarzyszenie zgłaszają osoby wskazane w Statucie do podpisu, posiadające ePUAP lub podpis kwalifikowany
〽️ inaczej wypełnia się osoby, które będą podpisywać a inaczej pozostałych członków Zarządu
Link do rejestracji CRBR https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/