Zakończenie naborów z ogłoszeń 6,7,8,9/2017

Zakończył się III nabór przeprowadzony przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”. Trwał od 11.10.2017 r., do 31.10.2017 r. Nabór został przeprowadzony na niżej wymienione cele:

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Ogłoszenie nr 6/2017

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru – 277 500,00 zł.

Wpłynęło 3 wnioski na ogólną kwotę – 15 000,00

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców  

Ogłoszenie nr 7/2017

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Odnowa i rozwój wsi i miast

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru – 787 500,00 zł.

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną kwotę – 758 406,00 zł.

Ogłoszenie nr 8/2017

Przedsięwzięcie: 2.2.1 Zasoby kultury.

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru – 764 723,50 zł.

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną kwotę – 497 456,00 zł

Ogłoszenie nr 9/2017

Przedsięwzięcie: 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”

Limit dostępnych środków w ramach Ogłaszanego naboru – 204 082,14 zł.

Wpłynęło 8 wniosków na ogólną kwotę – 327 260,00 zł.  

Pozostaje ocena wniosków.