ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU LGD „Bądźmy Razem”

ankieta

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ OBSZARU LGD „Bądźmy Razem”

Szanowni mieszkańcy,
Gmin: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Stoczek, Wierzbno oraz miasta Węgrów

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową Lokalnej Strategii Rozwoju – wypełnienie poniższej ankiety, która umożliwia nam określenie celów i kierunków działania.
W poniższej ankiecie prosimy przedstawić, co Pan/Pani chciałby/chciałaby w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne.
Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.
Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych, tj. spotkaniach o których będziemy informować.
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami nt. LEADER 2014-2020.
Informujemy, ie podane w ankiecie informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” wyłącznie na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacje nt. LEADER 2014 – 2020

LEADER 2014-2020

LINK DO ANKIETY
ANKIETA