Zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym Młodzi w Akcji

Serdecznie zapraszam do udziału w programie edukacyjnym Młodzi w Akcji.
Program jest skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.
Trwa rekrutacja do II edycji programu Młodzi
w Akcji, realizowanego w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, w ramach programu Szkoła Ucząca się i z Fundacją Banku Zachodniego WBK. Celem programu jest angażowanie uczniów do działania razem ze społecznością lokalną. Pod okiem opiekuna młodzi ludzie stają się pomysłodawcami
i realizatorami własnych, lokalnych projektów. Rekrutacja do 04 marca.
Zgłoszenia: mlodziwakcji.ceo.org.pl/rekrutacja