Zaproszenie na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej LSR LGD „Bądźmy Razem”

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” przeprowadzi warsztat refleksyjny, który dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Lokalnej Grupy Działania . Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 11 lutego 2019 r. (tj. poniedziałek) w Sali Konferencyjna, I p., ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów od  godz. od 10. Do udziału w warsztacie Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru LGD „Bądźmy Razem” . Ponadto w warsztacie refleksyjnym wezmą udział członkowie Zarządu, Rady  Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura, inne LGD oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.