Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wynajem autokaru na przewiezienie grupy wystawców i pracowników  biura wraz z przedmiotami w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i administracji” PROW 2014-2020

zapytanie autokar