Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wyposażenie w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” w ramach projektu międzynarodowego współpracy pt. „Kuchnia nas łączy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe wyposażenie – kuchnia nas łączy

formularz oferty na wyposażenie – kuchnia nas łączy

2. zał. logotypy – kuchnia nas łączy (wyposażenie)