Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem ” składa zapytanie ofertowe na wychowawcę (opiekuna)  10-cio osobowej grupy  w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” projektu międzynarodowego „Młodzi Lokalni Liderzy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zapytanie ofertowe – wychowawca